Loading

Собственик и контролер на данни

Къща Катерков
Бойка Катеркова
ул. Яни Попов № 2А
8130
Созопол
България

Имейл за контакт на собственика: kborissov@abv.bg

 

Видове събрани данни

Сред типовете лични данни, които този уебсайт събира от себе си или чрез трети лица, има: бисквитки, данни за употреба, собствено име, фамилно име, телефонен номер и имейл адрес.

Пълните подробности за всеки вид събрани лични данни са предоставени в специализираните секции на тази политика за поверителност или чрез конкретни текстове с обяснения, показвани преди събирането на данни.
Личните данни могат да бъдат предоставяни свободно от потребителя или, в случай на данни за използване, събирани автоматично при използване на този уебсайт.
Освен ако не е указано друго, всички данни, поискани от този уебсайт, са задължителни и невъзможността да се предоставят тези данни може да направи невъзможно за този уебсайт да предоставя услугите си. В случаите, когато този уебсайт изрично посочва, че някои данни не са задължителни, потребителите са свободни да не съобщават тези данни без последствия за наличността или функционирането на услугата.
Потребителите, които не са сигурни за това кои лични данни са задължителни, са добре дошли да се свържат със собственика.
Всяко използване на бисквитки – или на други инструменти за проследяване – от този уебсайт или от собствениците на услуги на трети страни, използвани от този уебсайт, служи за целите на предоставяне на услугата, изисквана от ползвателя, в допълнение към всички други цели, описани в настоящия документ.

Потребителите са отговорни за всички получени, публикувани или споделени чрез този уебсайт лични данни на трети страни и потвърждават, че имат съгласието на третото лице да предостави данните на собственика.

Политика за бисквитките

Интернет страниците на Катерков Апартаменти & Студияизползват бисквитки. Бисквитките са текстови файлове, които се съхраняват в компютърна система чрез интернет браузър.

Много интернет сайтове и сървъри използват бисквитки. Много бисквитки съдържат така наречения ИД на бисквитка. ИД на бисквитки е Еднозначен идентификатор на бисквитката. Тя се състои от низ от знаци, чрез който интернет страниците и сървърите могат да бъдат присвоени на конкретния интернет браузър, в който е съхранена бисквитката. This allows visited Internet sites and servers to differentiate the individual browser of the dats subject from other Internet browsers that contain other cookies. Конкретният интернет браузър може да бъде разпознат и идентифициран с помощта на уникалния идентификационен номер „бисквитка“.

Чрез използването на бисквитки, Катерков Апартаменти & Студия може да предостави на потребителите на този уебсайт по-лесни за ползване услуги, които не биха били възможни без настройката „бисквитки“.

С помощта на бисквитка, информацията и офертите на нашия уебсайт могат да бъдат оптимизирани с мисълта на потребителя. Бисквитките ни позволяват, както споменахме по-рано, да разпознаваме потребителите на нашия уебсайт. Целта на това признание е да улесни потребителите да използват нашия уебсайт. Потребителят на уеб сайта, който използва бисквитки, например, не е нужно да въвежда данни за достъп всеки път, когато Уебсайтът е достъпен, защото това е взето от уебсайта, и по този начин бисквитката се съхранява в компютърната система на потребителя. Друг пример е бисквитката на кошницата за пазаруване в онлайн магазин. Онлайн Магазинът помни статиите, които клиентът е поставил във виртуалната пазарска кошница чрез бисквитка.

Субектът на данни може по всяко време да предотврати задаването на бисквитки чрез нашия уебсайт чрез съответна настройка на използвания интернет браузър и по този начин може трайно да отрече настройката на бисквитките. Освен това, вече зададени бисквитки могат да бъдат изтрити по всяко време чрез интернет браузър или други софтуерни програми. Това е възможно във всички популярни интернет браузъри. Ако субектът на данни деактивира настройката на бисквитките в използвания интернет браузър, не всички функции на нашия уебсайт могат да бъдат напълно използваеми.

Таблицата по-долу обяснява бисквитките, които използваме и защо.

Бисквитка Име на бисквитка Описание
Семейна къща за гости Катерков "анализ" съгласие "бисквитка" Анализ Набор от бисквитки, след като потребителите приема аналитични бисквитки.
Бисквитки на Google анализ _ga, _gat, _gid Бисквитки, използвани за събиране на информация за това как нашите посетители използват нашия сайт. Използваме тази информация, за да подобрим практическата ви работа. Повече информация тук.
WordPress бисквитка wp-settings-{time}-[UID] WordPress също така задава няколко wp-settings-[UID] бисквитки. Номерът в края е вашият индивидуален потребителски ИД от таблицата с базата данни на потребителите. Това се използва за персонализиране на вашия изглед на администраторския интерфейс, и вероятно също така на основния интерфейс на сайта.
WordPress бисквитка wordpress_[hash] На вход WordPress използва тази бисквитка, за да съхранявате данните си за удостоверяване. Използването му е ограничено до областта на администраторската конзола
WordPress бисквитка wordpress_logged_in_[hash] След влизане, WordPress задава тази бисквитка, което показва, когато сте влезли в профила си, и кои сте, за повечето интерфейс употреба.
WordPress бисквитка wordpress_test_cookie Бисквитката се използва, за да провери дали вашият уеб браузър е настроен да разрешава или отхвърля бисквитките (това е сесийна бисквитка).

За повече информация за WordPress бисквитки посетете: https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies

Повечето уеб браузъри позволяват някои контроли на повечето бисквитки чрез настройките на браузъра. За да научите повече за бисквитките, включително как да видите какви бисквитки са зададени и как да ги управлявате и изтривате, посетете www.allaboutcookies.org.

Нашият уебсайт може да съдържа линкове към други уебсайтове, представляващи интерес. Въпреки това, след като сте използвали тези връзки, за да напусне нашия сайт, трябва да отбележим, че ние нямаме никакъв контрол върху този друг сайт. Поради това не можем да носим отговорност за защитата и поверителността на информацията, която предоставяте, докато посещавате такива сайтове и такива сайтове не се уреждат от настоящата декларация за поверителност. Трябва да внимавате и да погледнете декларацията за поверителност, приложима към въпросния уебсайт.

Режим и място на обработка на данните

Методи за обработка

Собственикът взема подходящи мерки за сигурност, за да предотврати неоторизиран достъп, разкриване, модифициране или неразрешено унищожаване на данните.
Обработката на данни се извършва с помощта на компютри и/или ИТ инструменти, следвайки организационни процедури и режими, строго свързани с посочените цели. В допълнение към собственика, в някои случаи данните могат да бъдат достъпни за определени типове лица, които са отговорни за работата на този уебсайт (администрация, продажби, маркетинг, правна, системна администрация) или външни лица (като например трети страни доставчици на технически услуги, пощенски превозвачи, доставчици на хостинг услуги, ИТ компании, комуникационни агенции), назначени, ако е необходимо, като преработватели на данни от собственика. Актуализираният списък на тези страни може да бъде поискан от собственика по всяко време.

Правно основание за обработка

Собственикът може да обработва лични данни, свързани с потребители, ако е приложимо едно от следните:

 • Потребителите са дали съгласието си за една или повече конкретни цели. Забележка: съгласно някои законодателства собственикът може да получи разрешение да обработва лични данни, докато потребителят възрази срещу такава обработка („opt-out“), без да се налага да разчита на съгласие или на друга от следните правни основания. Това обаче не се прилага, когато обработването на лични данни е подчинено на европейското законодателство за защита на данните;
 • предоставянето на данни е необходимо за изпълнението на споразумение с потребителя и/или за всякакви преддоговорни задължения за това;
 • обработването е необходимо за спазване на законово задължение, което е подчинено на собственика;
 • обработването е свързано със задача, която се извършва в обществен интерес или при упражняване на официална власт, поверена на собственика;
 • обработването е необходимо за целите на законните интереси, преследвани от собственика или от трета страна.

Във всеки случай собственикът с удоволствие ще помогне да се изясни специфичното правно основание, което се прилага за обработването, и по-специално дали предоставянето на лични данни е законово или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключване на договор.

Място

Данните се обработват в оперативните бюра на собственика и на всички други места, където се намират страните, участващи в обработването.

В зависимост от местоположението на потребителя, прехвърлянето на данни може да включва прехвърляне на данните на потребителя в държава, различна от тяхната. За да научите повече за мястото на обработка на такива прехвърлени данни, потребителите могат да проверят секцията, съдържаща подробности за обработката на лични данни.

Потребителите също така имат право да научат за правното основание за прехвърляне на данни към държава извън Европейския съюз или към която и да е международна организация, уредена от международното публично право или създадена от две или повече държави, като например UN, и относно мерките за сигурност бъдат взети от собственика за защита на техните данни.

Ако такова прехвърляне се осъществи, потребителите могат да разберат повече, като проверят съответните раздели на този документ или попитат на собственика, като използват информацията, предоставена в секцията за контакт.

Време на задържане

Личните данни се обработват и съхраняват толкова дълго, колкото се изисква от целта, за която са били събрани.

Следователно:

 • Личните данни, събирани за целите, свързани с изпълнението на договор между собственика и ползвателя, се запазват до пълното изпълнение на Договора.
 • Личните данни, събирани за целите на законните интереси на собственика, се запазват толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на тези цели. Потребителите могат да намерят конкретна информация относно законните интереси, преследвани от собственика, в рамките на съответните раздели на този документ или като се свържат със собственика.

Собственикът може да има право да съхранява лични данни за по-дълъг период от време, когато потребителят е дал съгласие за такова обработване, при условие че това съгласие не е оттеглено. Освен това собственикът може да бъде задължен да съхранява лични данни за по-дълъг период от време, когато това се изисква за изпълнение на законово задължение или по нареждане на орган.

След изтичане на срока на задържане, личните данни се заличават. Следователно правото на достъп, правото на заличаване, правото на поправяне и правото на преносимост на данните не могат да бъдат изпълнени след изтичане на срока за задържане.

 

Целите на обработването

Данните за потребителя се събират, за да се даде възможност на собственика да предоставя услугите си, както и за следните цели: анализ, свързване с потребителя и показване на съдържание от външни платформи.

Потребителите могат да намерят допълнителна подробна информация за такива цели на обработката и за конкретните лични данни, използвани за всяка цел в съответните раздели на този документ.

 

Подробна информация за обработката на лични данни

Личните данни се събират за следните цели и като се използват следните услуги:

Услугите, съдържащи се в този раздел, позволяват на собственика да наблюдава и анализира уеб трафика и може да се използва за следене на поведението на потребителя.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics е услуга за уеб анализ, предоставяна от Google Inc. („Google“). Google използва събраните данни, за да проследява и преглежда използването на този уебсайт, за да изготвя отчети за дейността си и да ги споделя с други услуги на Google.
Google може да използва събраните данни, за да актуализира и персонализира рекламите на собствената си рекламна мрежа.

Събрани лични данни: бисквитки и данни за използване.

Място на обработка: Съединени Американски Щати – Декларация за поверителност – Да се откажете. Участник в щита за личните данни.

Можете да деактивирате проследяването на този сайт, като кликнете върху следната връзка:

Този тип услуга ви позволява да преглеждате съдържание, хоствано на външни платформи, директно от страниците на този сайт и да си взаимодействате с тях.
Този тип услуга може все още да събира данни за уеб трафик за страниците, където е инсталирана услугата, дори когато потребителите не я използват.

Джаджа в Google Maps (Google Inc.)

Google Maps е услуга за визуализиране на карти, предоставяна от Google Inc., която позволява на този уеб сайт да включва съдържание от този вид на своите страници.

Събрани лични данни: бисквитки и данни за използване.

Място на обработка: Съединени Американски Щати – Декларация за поверителност Участник в щита за личните данни.

Google шрифтове (Google Inc.)

Google шрифтове е услуга за визуализация на шрифта, предоставена от Google Inc., която позволява на този уеб сайт да включва съдържание от този вид на своите страници.

Събрани лични данни: данни за използване и различни видове данни, както е посочено в политиката за поверителност на услугата.

Място на обработка: Съединени Американски Щати – Декларация за поверителност Участник в щита за личните данни.

Контактна форма (този уебсайт)

Чрез попълване на формуляра за контакт или резервиране с техните данни, потребителят упълномощава този уеб сайт да използва тези данни, за да отговори на искания за информация, оферти или друг вид заявка, както е указано в заглавния блок на формуляра.

Събрани лични данни: имейл адрес, собствено име, фамилно име и телефонен номер.

Правата на потребителите

Потребителите могат да упражняват определени права по отношение на техните данни, обработвани от собственика.

По-специално, потребителите имат право да направят следното:

 • Оттеглете съгласието си по всяко време.  Потребителите имат право да оттеглят съгласието си, когато преди това са дали съгласието си за обработването на техните лични данни.
 • Възразите срещу обработването на техните данни.  Потребителите имат право да възразят срещу обработването на техните данни, ако обработването се извършва на правно основание, различно от съгласието. Допълнителни подробности са предоставени в специалния раздел по-долу.
 • Достъп до техните данни.  Потребителите имат право да научат дали данните се обработват от собственика, да получат информация относно някои аспекти на обработката и да получат копие от данните, които са в процес на обработка.
 • Проверете и потърсете поправка.  Потребителите имат право да проверят точността на данните си и да поискат да бъдат актуализирани или коригирани.
 • Ограничаване на обработката на техните данни.  Потребителите имат правото, при определени обстоятелства, да ограничат обработването на техните данни. В този случай собственикът няма да обработи данните си за други цели, освен за съхраняването му.
 • Изтрити или премахнати по друг начин личните им данни.  Потребителите имат право, при определени обстоятелства, да получат изтриването на своите данни от собственика.
 • Получете данните си и го Прехвърляй на друг контролер.  Потребителите имат право да получават своите данни в структуриран, често използван и машинно четлив формат и, ако е технически осъществимо, да го предадат на друг контролер без никакви пречки. Тази разпоредба е приложима, при условие че данните се обработват чрез автоматизирани средства и че обработването се основава на съгласието на ползвателя, по договор, който ползвателят е част от или на преддоговорни задължения към него.
 • Подаде оплакване.  Потребителите имат право да предявят иск пред своя компетентен орган за защита на данните.
Подробности относно правото да възразите срещу обработването

Когато личните данни се обработват от обществен интерес, при упражняване на официален орган, който е даден на собственика, или за целите на законните интереси, преследвани от собственика, потребителите могат да възразят срещу такова обработване, като предоставят основание, свързано с техните особено положение, за да оправдае възражението.

Потребителите трябва да знаят, че ако техните лични данни бъдат обработвани за целите на директния маркетинг, те могат да възразят срещу това обработване по всяко време, без да представят обосновка. За да научите дали собственикът обработва лични данни за целите на директния маркетинг, потребителите могат да се позовават на съответните раздели на този документ.

Как да упражните тези права

Всички заявки за упражняване на правата на потребителя могат да бъдат пренасочени към собственика чрез данните за контакт, предоставени в този документ. Тези искания могат да бъдат упражнявани безплатно и ще бъдат адресирани от собственика възможно най-рано и винаги в рамките на един месец.

 

Допълнителна информация за събирането и обработката на данни

Правни действия

Личните данни на потребителя могат да бъдат използвани за законни цели от собственика в съда или на етапите, водещи до възможни правни действия, произтичащи от неправилното използване на този уебсайт или свързаните с тях услуги.
Ползвателят декларира, че е наясно, че от собственика може да се изисква да разкрие лични данни при поискване от публичните органи.

Допълнителна информация за личните данни на потребителя

В допълнение към информацията, съдържаща се в настоящата политика за поверителност, този уебсайт може да предостави на ползвателя допълнителна и контекстуална информация относно конкретни услуги или събирането и обработката на лични данни при поискване.

Системни регистрационни файлове и поддръжка

За целите на експлоатацията и поддръжката този уебсайт и услугите на трети страни могат да събират файлове, които записват взаимодействието с този уеб сайт (системните регистрационни файлове) използват други лични данни (като например IP адреса) за тази цел.

Информация, която не се съдържа в тази политика

Повече подробности относно събирането или обработването на лични данни могат да бъдат поискани от собственика по всяко време. Моля, вижте информацията за контакт в началото на този документ.

Как се обработват заявките „не проследя“

Този уеб сайт не поддържа заявки за „не проследя“.
За да определите дали някоя от услугите на трети лица, тя използва чест „не проследяване“ заявки, моля, прочетете техните правила за поверителност.

Промени в тази политика за поверителност

Собственикът си запазва правото да прави промени в тази политика за поверителност по всяко време, като дава предизвестие на своите потребители на тази страница и евентуално в рамките на този уебсайт и/или-доколкото е технически и законно осъществимо-изпращане на известие до потребителите чрез всяка налична информация за контакт на собственика. Настоятелно се препоръчва да проверявате често тази страница, позовавайки се на датата на Последната промяна, посочена в долната част.

Ако промените влияят върху дейностите по обработване, извършени въз основа на съгласието на потребителя, собственикът събира ново съгласие от потребителя, когато това се изисква.

Дефиниции и правни препратки

Последна актуализация: юни 06, 2018

Лични данни (или данни)

Всяка информация, която пряко, непряко или във връзка с друга информация, включително персонален идентификационен номер, позволява идентифицирането или идентифицируемост на физическото лице.

Данни за използване

Информация, събирана автоматично чрез този уебсайт (или услуги на трети страни, използвани в този уебсайт), които могат да включват: IP адресите или имената на домейни на компютрите, използвани от потребителите, които използват този уеб сайт, URI адресите (единен ресурс Идентификатор), времето на заявката, метода, използван за подаване на заявката към сървъра, размера на получения файл в отговор, числения код, показващ състоянието на отговора на сървъра (успешен изход, грешка и т. н.), страната на произход, характеристики на браузъра и операционната система, използвани от потребителя, различните времеви детайли за посещение (например, времето, прекарано на всяка страница в рамките на уебсайта) и подробностите за пътя, следван в рамките на сайта, със специална препратка към последователността на страниците и други параметри за операционната система на устройството и/или ИТ средата на потребителя.

Потребител

Лицето, използващо този сайт, който, освен ако не е указано друго, съвпада със субекта на данните.

Субект на данни

Физическото лице, за което се отнасят личните данни.

Обработващ данни (или контрольор на данни)

Физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който обработва лични данни от името на администратора, както е описано в настоящата политика за поверителност.

Администратор на данни (или собственик)

Физическото или юридическото лице, публичният орган, Агенцията или друг орган, който самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработване на лични данни, включително мерките за сигурност, отнасящи се до експлоатацията и използването на този уебсайт. Администраторът на данни, освен ако не е указано друго, е собственикът на този уебсайт.

Този уебсайт

Средствата, с които се събират и обработват личните данни на потребителя.

Услуги

Услугата, предоставяна от този уебсайт, както е описано в относителните термини (ако има такива) и на този сайт.

Европейския съюз (или ЕС)

Освен ако не е посочено друго, всички позовавания, направени в рамките на този документ за Европейския съюз, включват всички настоящи държави-членки в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

Бисквитки

Малки набори от данни, съхранявани в устройството на потребителя.


Правна информация

Тази декларация за поверителност е изготвена въз основа на разпоредби на множество законодателства, включително чл. 13/14 от Регламент (ЕС) 2016/679 (общ регламент относно защитата на данните).

Тази политика за поверителност се отнася единствено до този уебсайт, ако не е посочено друго в този документ.